Datadrevne løsninger tilgjengelige for flere

Vår visjon er å bidra til at alle industri- og næringsbygg blir energieffektive. For å få til det, må vi fjerne flaskehalsene som bremser skaleringen av energieffektiviserende løsninger.

Vår løsning Kort om oss En del av Å Energi

Dersom vi skal klare å redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengige av å bruke energi smartere.

De færreste har tilstrekkelig innsikt i eget energiforbruk til å ta gode og datadrevne beslutninger.

Dette er grunnen til at vi har utviklet Å Insite.

Bygg mot rosa skyer Bygg mot rosa skyerBro mot blå himmelInsite gradient

Vår løsning

Vår løsning ender med et API

Vi håndterer alt knyttet til energidata, fra installasjon av målere til korrigering av dataene. Sluttproduktet er ferdig strukturert data, med nødvendig oppløsning, på et åpent API.

Pålitelige energidata

Med korrekt og pålitelig energidata kan flere bedrifter ta i bruk ny teknologi, redusere energiforbruket sitt, og dokumentere effekten av tiltakene de gjør. Dermed blir bærekraftige investeringer lønnsomme for flere.

Kort om oss

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Vi har pågående datainnsamling i 13 land

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
mill

Datapunkter behandlet pr time, hver dag

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi kan levere data med 0,1 sekunds oppløsning

En del av Å Energi

Å Insite er eid av energikonsernet Å Energi. Med tilgang på unik spisskompetanse, har vi kunnet utvikle nye løsninger for å hente ut mest mulig god energidata. I tillegg er vi pålagt et samfunnsansvar, som del av et statlig og kommunalt eid konsern. Denne langsiktigheten gjør det mulig for oss å påta oss investeringene som skal til for å oppnå dette.

Les mer om forretningsmodellen vår her