Utforsk mulighetene

Her finner du en oversikt over løsninger som allerede benytter energidata fra Å Insite.

Hvorfor velge disse løsningene

Ser du etter noe spesielt?

Adaptic Cloud

Adaptic tilbyr Adaptic Cloud, et skybasert energioppfølgingssystem (EOS) som kan benyttes til overvåkning og analyse, rapportering, eller kostnadsfordeling.

Atrius Energy

Atrius Energy, et amerikansk energioppfølgingsystem (EOS), forenkler håndtering og rapportering av energidata, og muliggjør analyse av bygningsprestasjon og sporing av investeringer i energieffektivitet.

BLDNG.Hub

BLDNG.Hub fra BLDNG.AI er en sammensatt proptech plattform som lar deg samle og analysere data i kontorbygg for å optimalisere driften.

ClevAir

ClevAir leverer et software som lar deg automatisere og optimalisere ventilasjonssystemet i sanntid, og å rapportere på besparelsene du oppnår.

CoolPlanet

Med fokus på å redusere energiforbruk og karbonutslipp, tilbyr Cool Planet softwareløsninger, konsulenttjenester og implementeringstjenester for å oppnå netto null-mål.

Energinet

Energinet fra Kiona, et ledende energioppfølgingssystem (EOS) for energi-, avfall- og miljørapportering, er ISO50001 og ISO14001-sertifisert.

Eurora

Enoco tilbyr en avansert skybasert energitjeneste, som erstatter mange tradisjonelle oppgaver utført av et SD-anlegg og muliggjør større leverandøruavhengighet i bygningsstyring

Gurusoft

Gurusoft er et norsk energioppfølgingssystem som leverer EOS, klimaregnskap og VA-programvare. De er en ledende leverandør i offentlig sektor.

Marbly

Becour tilbyr en plattform for transparent handel av opprinnelsesgarantier fra fornybar energiproduksjon i mange av verdens land.

Mestro

Mestro er et ledende svensk skybasert energioppfølgingssystem (EOS) som muliggjør automatisk energiovervåking, nøyaktig fakturering av leietakere, og rapportering av bærekraft

myBEMS

myBEMS fra EvoTech group en autonom løsning som forbedrer kommersielle HVAC-systemer, skaper et sunnere inneklima, øker driftseffektiviteten og reduserer energiforbruket.

Noova Energy

Noova er et norsk strømselskap som tilbyr energieffektiviseringsløsninger i næringsbygg, inkludert et velegnet energioppfølgingssystem (EOS) for leietakerfakturering mm.

Varig

Varigs software samler, behandler og presenterer bærekraftsdataene for bygg, og genererer automatiske rapporter for å møte finansielle og regulatoriske bærekraftskrav.

Ørn Optima

Optima fra Ørn Software er et EOS for digitalisering av anleggsadministrasjon, leieprosesser, datadrevet vedlikehold, ressursplanlegging og energioptimalisering.

Hvorfor velge en av disse leverandørene?

Forutsigbarhet

Kostnadene og risikoen knyttet til drift og vedlikehold av måleutstyr er inkludert i våre tjenester. Dermed får du en forutsigbar leveranse, uten uforutsette kostnader.

Pålitelig data

All energidata fra Å Insite er kvalitetssikret og verifisert, sånn at du får et så fullstendig og pålitelig datagrunnlag som mulig.

Fritt for siloer

Med en leverandør som benytter Å Insite data, har du energidata tilgjengeliggjort via ett API. Det betyr at du kan ta i bruk ny teknologi fra ulike leverandører ved ønsker og behov.