Energidata som en tjeneste

Energidata er grunnmuren for energiledelse og -rapportering. Vi gjør det nødvendige datagrunnlaget tilgjengelig for alle gjennom ett API.

Kontakt oss

Hva bruker du energidata til?

Korrekt innsikt i eget energiforbruk skaper nye muligheter. Hva er relevant for deg?

Redusere energiforbruk

Energidata er selve grunnlaget for energiledelse

Vi gir deg datagrunnlaget du trenger for å identifisere og dokumentere de mest effektive tiltakene for å redusere energiforbruket, og sørger for at ulike løsninger og avdelinger får tilgang til de samme dataene.

1 sek.

Energidata med oppløsning ned på sekundsnivå

Vår tjenester inkluderer

Hardware

Vi bistår med valg og innkjøp av nødvendig hardware. Du velger selv om du ønsker å eie eller leie hardwaren som en del av våre tjenester. 

Installasjon

Vi sørger for gjennomføring og verifisering av nødvendige installasjoner og integrasjoner, inkludert befaring og prosjektledelse.

Drift og vedlikehold

Vi overvåker hardwaren og skifter ut de delene som trengs fortløpende, uten ekstra kostnader.

Support

Vårt supportteam står klare til å hjelpe med eventuelle problemer. Dette sikrer at våre kunder opplever minimalt med driftsforstyrrelser.

Datavask

Alle data samles og struktureres for formålet det skal brukes til. Vi sikrer at du har kontinuerlig flyt av kvalitetssikrede energidata.

Data på API

Dataene tilgjengeliggjøres på ett API, sånn at både bærekraftsansvarlige og driftere kan ta i bruk de samme dataene i ulike systemer.

Bruker du energidata i dine tjenester?

Dine tjenester forblir de samme - bare med et mer detaljert og fullstendig datagrunnlag.

Du kan benytte data fra Å Insite som en fullintegrert del av din egen løsning, eller tilby dataene som et supplement.

Les mer om hvordan