Energidata som en tjeneste

Energidata er grunnmuren for energiledelse og -rapportering. Vi gjør det nødvendige datagrunnlaget tilgjengelig for alle gjennom ett API.

Kontakt oss

Hva bruker du energidata til?

Korrekt innsikt i eget energiforbruk skaper nye muligheter. Hva er relevant for deg?

Redusere energiforbruk

Energidata er selve grunnlaget for energiledelse

Vi gir deg datagrunnlaget du trenger for å identifisere og dokumentere de mest effektive tiltakene for å redusere energiforbruket, og sørger for at ulike løsninger og avdelinger får tilgang til de samme dataene.

1 sek.

Energidata med oppløsning ned på sekundsnivå

Vi leverer energidata som en tjeneste

  • Befaring og installasjon Vi sikrer at nødvendig infrastruktur er på plass for å kunne innhente data - dersom du ønsker det. Dette inkluderer befaring, prosjektledelse, valg og innkjøp av hardware, og installasjon på site.
  • Drift og vedlikehold Monitorering, drift og vedlikehold av undermålere og infrastruktur er inkludert i den månedlige summen. Vi dekker også de uforutsette kostnadene knyttet til dette.
  • Strukturerte og kvalitetssikrede data Vi strukturerer og beriker dataene med metadata, sånn at de gir mening for ditt bruk. Våre algoritmer identifiserer og korrigerer for feil og mangler for å sikre en kontinuerlig og fullstendig dataflyt.
  • Ett åpent datapunkt Vi kan samle og erstatte flere datapunkter med ett åpent API, der dataene tilgjengeliggjøres for alle som skal bruke dem. Vår løsning er hardware agnostic og støtter både eksisterende og nye løsninger.
  • Helhetlig sikkerhet Vi ivaretar sikkerheten i alle ledd, med tilgangskontroll og løsninger som er godkjent av både kraftbransjen og forsvaret.

Bruker du energidata i dine tjenester?

Dine tjenester forblir de samme - bare med et mer detaljert og fullstendig datagrunnlag.

Du kan benytte data fra Å Insite som en fullintegrert del av din egen løsning - eller tilby dataene som et supplement.

Les mer om hvordan