Energidata for næringsbygg

Vi har spesialisert oss på energidata, sånn at du slipper

Vår løsning

Hvorfor energidata fra Å Insite?

Pålitelig datagrunnlag

Vi utvikler hele tiden nye løsninger for å effektivt fange opp feil og sørge for at du har nødvendig data, med den oppløsningen du trenger, i formatet du trenger, når du trenger den.

Frigjort tid

Innsamling og håndtering av energidata kan være både ressurs- og tidkrevende. Vi dekker alt, fra installasjon til datavask, sånn at du heller kan bruke tiden på å høste verdi av innsikten.

Nye muligheter

Vi kan installere målere i alle typer bygg, sånn at flere kan dra nytte av ny teknologi. Nye løsninger kan hente dataene gjennom samme API etter hvert som de utvikles og tas i bruk

Forutsigbare kostnader

Vi tar alt ansvar og risiko knyttet til innhenting og strukturering av energidata, inkludert uforutsett vedlikehold og korrigering av feil, til en avtalt månedlig pris.

Hør fra noen av kundene våre

Bilde av bygg
Artikkel

Halverte energiforbruket ved hjelp av energidata

På Galleri Oslo har de redusert energiforbruket med 50 prosent ved å analysere forbruksmønsteret og justere driften av bygget deretter.

Les mer